นายสมพร นาคซื่อตรง

นายสมพร นาคซื่อตรง
รองกรรมการผู้จัดการ

นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์

นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์
รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และเลขานุการกรรการบริษัท

นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์

นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์
ผู้อำนวยการอาวุโส-ทรัพยากรมนุษย์

นางนาตยา ศันสนรัตน์

นางนาตยา ศันสนรัตน์
ผู้อำนวยการอาวุโส-ขายพื้นที่เช่า

นายพิบูลย์ เพียรพานิชกุล

นายพิบูลย์ เพียรพานิชกุล
ผู้อำนวยการอาวุโส - บริหารโครงการ