บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบ Ratchaprasong Walk (R-Walk)บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบ Ratchaprasong Walk (R-Walk) โครงข่ายเส้นทางเดินเชื่อม 4 ทิศทาง ผสานการคมนาคม และประสบการณ์ภายในย่านฯ อย่างไร้รอยต่อ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก  พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานและรับมอบ Ratchaprasong Walk (R-Walk) พร้อมกล่าวนโยบายการพัฒนากรุงเทพฯ สู่การเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก


ในการนี้ คุณสุรชัย  โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการร่วมกลุ่มธุรกิจในการก่อสร้าง R-Walk ว่า  บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด ประกอบด้วย บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มเกษร และ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมเป็นพันธมิตร ในการสนับสนุน การลงทุน การก่อสร้างและดูแลรักษา R-Walk โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือเพื่อสร้างโครงข่ายเส้นทางเดินเชื่อมที่ครบวงจร ขับเคลื่อนชีวิตและเศรษฐกิจ  ตลอดจนสร้างความสะดวกสบาย  ความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวไทย ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ที่มาใช้บริการในย่านราชประสงค์

โดยภายในงาน มีคุณพิรุณ  ลิมปิวิวัฒน์กุล กรรมการบริหาร คุณชาญชัย  พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสมพร  นาคซื่อตรง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานคับคั่ง