บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563


นายพลากร สุวรรณรัฐ (ที่ 5 จากซ้าย ) ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสุรชัย โชติจุฬางกูร (ที่ 7 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริษัท และนางกันยารัตน์  โชคอุ่นกิจ (ที่ 2 จากซ้าย ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ร่วมงาน โดยงานจัดขึ้น ณ ห้อง ประชุมแซฟไฟร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เมื่อเร็วๆนี้